Zgłaszanie szkody


  • Zastanawiasz się: jak zgłosić szkodę? 
  • Gdzie znaleźć odpowiedni numer telefonu?

Pomożemy Ci.


TU Compensa

przez internet: www.compensa.pl/likwidacja-szkod

pocztą: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG
p. poczt. Nr 3335, 40-610 Katowice 26

infolinia: 22 501 61 00 


STU Ergo Hestia

przez internet: www.ergohestia.pl/zgloszenie-szkody/

infolinia: 801 107 107, 58 555 5 555


Proama

przez internet: www.proama.pl/likwidacja_szkody/

infolinia: 815 815 815


PZU

przez internet: https://zgloszenie.pzu.pl/#/

https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/zglaszanie-szko...

infolinia: 801 102 102, 22 566 55 55


Warta

przez internet: www.warta.pl/zgloszenie-szkody

infolinia: 502 308 308


Compensa Życie

przez internet: www.compensa.pl/likwidacja-szkod

pocztą: Dział Świadczeń i Oceny Ryzyka 
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. VIG
Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

infolinia: 801 120 000


Polisa Życie

przez internet: www.polisa-zycie.pl/zglos-roszczenie

pocztą: Dział Świadczeń i Oceny Ryzyka

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. VIG

Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

tel. 22 867 66 67

mailem: roszczenia.polisa@compensazycie.com.pl