Polisa może obejmować:

 • ubezpieczenie murów mieszkania 

 • ubezpieczenie pomieszczeń gospodarczych

 • domki letniskowe

 • ubezpieczenie przedmiotów codziennego użytku, również mienia podręcznego np. torebki, plecaka wraz z zawartością - telefonu, biletu miesięcznego, dokumentów, okularów itp. (poza miejscem ubezpieczenia),

 • ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym)

 • ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków),

 • ubezpieczenie Home Assistance,

 • ubezpieczenie Medical Assistance.


Dzięki ubezpieczeniu chronisz swój majątek od szkód powstałych wskutek:

 • ognia i innych zdarzeń losowych w tym też powodzi,

 • kradzieży z włamaniem i rozboju,

 • przepięcia,

 • wandalizmu,

 • stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych (płyta grzewcza, kabina)

 • rozboju poza miejscem ubezpieczenia np. kradzież torebki, walizki, plecaka podręcznego wraz z zawartością, a także ubrań.

Ubezpiecz swoje mieszkanie - zapewnij sobie i swoim bliskim pełną opiekę oraz bezpieczeństwo w razie nieprzewidzianych życiowych sytuacji.

.


Koniecznie zapytaj o ubezpieczenie na życie!