Klient biznesowyJesteś człowiekiem biznesu.
Myślisz strategicznie, więc najlepiej wiesz, jakie znaczenie dla przyszłości
Twojej firmy mają podejmowane teraz decyzje.

Korzystając z naszej oferty możesz kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo Twojego
przedsiębiorstwa.

Korzyści dla biznesu:

 • bogaty wybór ubezpieczeń mienia – sam decydujesz co ubezpieczasz,
 • szeroki zakres OC działalności - dopasowujesz ubezpieczenie do swoich potrzeb,
 • niskie koszty – kwota składki zależy od wybranych przez Ciebie ubezpieczeń,
 • system zniżek – abyś mógł zaoszczędzić jeszcze więcej.

Jasne zasady – bez skomplikowanych procedur:

 • łatwo i szybko zawierasz umowę – wnioski i polisy mają prostą, przejrzystą formę,
 • nie tracisz czasu - ubezpieczenia odnawiasz równocześnie,
 • wszystkie dokumenty w jednym miejscu – otrzymujesz je we wspólnej książeczce,
 • w przypadku szkody kontaktujesz się z Ubezpieczycielem przez nowoczesny system
  obsługi Klientów
  ; szkodę zgłaszasz telefonicznie.

Ubezpieczenie mienia


Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenia dają wszechstronną ochronę przed różnymi rodzajami ryzyka, m. in.:

 • pożarem, zalaniami, gradobiciem, i innymi zdarzeniami losowymi
 • kradzieżą z włamaniem,
 • rabunkiem,
 • wandalizmem,
 • wszelkimi szkodami w sprzęcie elektronicznym (np. w wyniku wadliwej obsługi),
 • stłuczeniem lub pęknięciem przedmiotów szklanych.

W pakiecie możesz ubezpieczyć:

 • budynki i budowle,
 • wyposażenie, takie jak biurka, szafy, regały, maszyny i urządzenia,
 • komputery, faksy, drukarki oraz inny sprzęt elektroniczny,
 • przenośne urządzenia elektroniczne,
 • środki, jakie zainwestowałeś w adaptację lokalu,
 • mienie lub usługi, które wytwarzasz lub sprzedajesz,
 • pieniądze lub biżuterię,
 • powierzone przedmioty, które naprawiasz lub przechowujesz,
 • przedmioty należące do Twoich pracowników,
 • przedmioty ze szkła, kamienia i lustra,
 • oraz odpowiedzialność cywilną za szkody, spowodowane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie OCUbezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC w Compensie polega na ochronie przed konsekwencjami szkód wyrządzonych przez Twoją firmę osobą trzecim w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością lub posiadanym majątkiem.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • szkody osobowe (np. uszkodzenie ciała, śmierć)
 • szkody rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy)
 • straty finansowe

Ochronę ubezpieczeniową można również rozszerzyć m.in. na:

 • OC za produkt
 • OC za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy, jeżeli powstały w wyniku ich wadliwego wykonania
 • OC najemcy
 • OC pracodawcy
 • OC za szkody w środowisku
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego
 • OC za szkody mające postać czystych strat finansowych
 • OC za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ubezpieczenie życia


Ubezpieczenie życia

Grupowe ubezpieczenie na życie jest stworzone z myślą o elastycznej i kompleksowej ochronie zdrowia i życia ubezpieczonych.

Program chroni przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie tylko pracowników , ale również członków ich rodzin. Łączy w sobie zabezpieczenie przyszłości i bezpieczeństwo.

Szczególne korzyści ubezpieczenia:

 • ochrona - ubezpieczenie gwarantujące ochronę przez całą dobę na całym świecie,
 • bez podatku – świadczenia wypłacane z tytułu umowy ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem spadkowym i dochodowym,
 • indywidualna kontynuacja umowy – istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia dla pracownika i współmałżonka.

Zalety ubezpieczenia:

 • może zostać zawarte w zakładzie pracy liczącym już 3 pracowników,
 • może obejmować ochroną pracowników i małżonków,
 • pracownicy mają prawo przystąpić do umowy ubezpieczenia w dowolnym czasie jej trwania

Sukces firmy zależy coraz częściej od profesjonalizmu i zaangażowania ludzi, którzy w niej pracują.
Programy pracowniczych ubezpieczeń grupowych wdrażane przez szerokie grono pracodawców – z myślą o pracownikach - zaliczane są do tzw. benefitów pracowniczych - Employee Benefits, będących rodzajem pozapłacowych świadczeń i motywatorów pracowniczych. Budują one więź pracowników z firmą, a także umacniają ich lojalność oraz umożliwiają zatrzymanie w firmie najbardziej wartościowych pracowników.


Pakiet medyczny


Pakiety medyczne

Compensa Zdrowie to jeden z najbardziej atrakcyjnych i efektywnych sposobów wynagradzania pozapłacowego, co ma niepodważalne znaczenie motywacyjne.Ponadto kwota płaconej składki stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Program Compensa Zdrowie oferuje nowoczesną, kompleksową opiekę medyczną obejmującą usługi z zakresu:

 • Medycyna Pracy - pełny zakres badan
 • konsultacje lekarskie podstawowe i specjalistyczne - krótki termin oczekiwania na wizytę
 • badania diagnostyczne – szybki i szeroki zakres (bez ograniczeń i dodatkowych kosztów za zużyte materiały, czy preparaty np. kontrasty w tomografii komputerowej czy rezonansie magnetycznym),
 • profilaktyka: szczepienia (grypa i Wirusowe Zapalenie Wątroby Typu B), profilaktyka stomatologiczna
 • rehabilitacja
 • protetyka stomatologiczna po wypadku
 • gwarancja opieki medycznej podczas urlopu i wyjazdów za granicę – w zakresie jest ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (na całym świecie)
 • 24-godzinna Infolinia medyczna
 • badania i konsultacje lekarskie w okresie przedporodowym
 • ponad 1000 placówek partnera medycznego Centrum Medycznego Lux Med (dawnych CM LIM) – to gwarancja opieki medycznej w Polsce podczas urlopu i wyjazdów służbowych
 • możliwość ubezpieczenia członków najbliższej rodziny pracownika