Ubezpieczenie firmowe to zarówno ubezpieczenie firm należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw jak i możliwość zabezpieczenia dużych podmiotów gospodarczych.


Korzyści dla biznesu:

 • bogaty wybór ubezpieczeń: mienie: budynki, maszyny, elektronika, towar, pojazdy, oc działalności

 • wszystkie dokumenty w jednym miejscu, łatwość i szybkość dostępu do nich 

 • koordynacja i monitoring terminów płatności, okresów ubezpieczenia

 • bieżąca obsługa dokumentacji ubezpieczeniowej 

 • wymiana dokumentacji na drodze ubezpieczyciel, bank, leasing 

 • pomoc w likwidacji szkody

Ubezpieczenie życia

Firmowe ubezpieczenia na życie to z jednej strony sposób na motywowanie pracowników pozapłacowymi świadczeniami, a z drugiej strony wyraz troski pracodawcy o pracownika, który zwiększa renomę i atrakcyjność danego pracodawcy.


Pracodawco, jeżeli chciałbyś zadbać o komfort i bezpieczeństwo swojego pracownika, zachęcamy Cię do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia, przedmiotem którego jest jego życie i zdrowie. 

Szczególne korzyści ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie pracowników oraz osób im najbliższych

 • możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia w dowolnym czasie jej trwania

 • szeroka oferta ubezpieczeń dodatkowych

 • świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu (podatkiem dochodowym oraz podatkiem od spadków i darowizn)

Zalety ubezpieczenia:

Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 3 pracowników może skorzystać z oferty grupowego ubezpieczenia, którego przedmiotem jest zdrowie i życie pracowników. Ubezpieczenie to pozwala także na objęcie ochroną ubezpieczeniową najbliższej rodziny pracownika.

Elastyczna konstrukcja produktu pozwala na dopasowanie zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb danej grupy pracowników, poprzez możliwość dokonania swobodnego wyboru ryzyk, zarówno w odniesieniu do pracowników, jak i do osób im bliskich.

Pakiety medyczne

Prywatna opieka medyczna jest postrzegana jako najbardziej pożądany benefit pozapłacowy dla pracowników. Pracodawca wykupując ubezpieczenie zdrowotne dostarcza swoim podwładnym odczuwalne korzyści zapewniając im właściwą i skuteczną opiekę lekarską. Takie rozwiązanie daje komfort leczenia, oszczędza czas i zwiększa efektywność pracy.

Kwota płaconej składki stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


Zalety dla Pracodawcy: 

 • kompleksowa obsługa w zakresie medycyny pracy

 • lepszy stan zdrowia pracowników i zmniejszenie absencji chorobowej

 • podniesienie atrakcyjności firmy i zmniejszenie fluktuacji kadrowej

 • prosta i szybka procedura zawarcia ubezpieczenia

 • bonus pozapłacowy przyciągający fachowców i najlepszych pracowników

 • ubezpieczenie zdrowotne dofinansowane przez Pracodawcę jest kosztem uzyskania przychodu


Zalety dla Pracownika:

 • krótkie terminy oczekiwania na konsultacje podstawowe i specjalistyczne

 • duży wybór lekarzy specjalistów dostępnych bez limitów i bez skierowań

 • szeroki zakres badań diagnostycznych

 • brak karencji

 • brak ankiety medycznej

 • brak górnego wieku zakończenia ochrony

 • możliwość włączenia do ubezpieczenia małżonka, partnera i dzieci